Učenički dom Varaždin

Učenički dom

Upisi

NATJEČAJ ZA UPISE U DOM 2023-2024

NATJEČAJ ZA UPISE U DOM 2023-2024
Odluka ministarstva

Školska godina 2023/24

„Na ljetnom upisnom roku upisano 63 učenika (34 učenika i 29 učenica).
Na jesenskom upisnom roku nema mjesta za upis u Učenički dom Varaždin ( 0 učenika i 0 učenica) te da se isti neće održati.“

„Nakon jesenskog upisnog roka u Učeničkom domu Varaždin nije ostalo slobodnih upisnih mjesta.“

OBJAVA SLOBODNIH MJESTA ZA JESENSKI ROK: Za jesenski rok ostala su 2 ženska i 1 muško mjesto.

UČENIČKI DOM VARAŽDIN

HALLEROVA ALEJA 2

42000 VARAŽDIN

Tel: 042/314-495; 042/331-575

Fax: 042/314-498

KLASA: 602-02/22-02/7

URBROJ: 2186-156-01-22-2

E-mail: prijave@posta.ucenickidom-vz.hr

Web: www.ucenickidom-vz.hr

Učenički dom Varaždin raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam učenika u šk. god. 2022./2023.

I.

Učenici prvih razreda prijavljuju i upisuju se u Učenički dom Varaždin elektroničkim

načinom preko mrežne stranice Informacijskog sustava prijava i upisa u učenički dom (u

daljnjem tekstu: ISPUUD) domovi.e-upisi.hr

II.

Učenički dom Varaždin primit će 72 novog učenika prema uvjetima propisanim Odlukom o

uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj

godini 2022./2023. (NN br. 72/2022).

Cijeli natječaj i ostale dokumente preuzmite u nastavku…
DOKUMENTI:
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA POSEBNIH MJERA Odluku o prestanku važenja posebnih mjera preuzmite ovdje UPUTE ZA UČENIČKE DOMOVE I SAMOTESTIRANJE UČENIKA NOVE UPUTE MOŽETE PREUZETI OVDJE
UČENIČKI DOM VARAŽDIN HALLEROVA ALEJA 2 42000 VARAŽDIN Tel: 042/314-495; 042/331-575 Fax: 042/314-498 KLASA: 602-03/21-02/23 URBROJ: 2186-156-01-21-1 E-mail: prijave@posta.ucenickidom-vz.hr Web: www.ucenickidom-vz.hr Učenički dom Varaždin raspisuje

N A T J E Č A J za prijam učenika u šk. god. 2021./2022.

I. Učenici prvih razreda prijavljuju i upisuju se u Učenički dom Varaždin elektroničkim načinom preko mrežne stranice Informacijskog sustava prijava i upisa u učenički dom (u daljnjem tekstu: ISPUUD) domovi.e-upisi.hr II. Učenički dom Varaždin primit će 86 novih učenika prema uvjetima propisanim Odlukom o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2021./2022. (NN br. 61/21). III. Pravo izravnoga prijma u Učenički dom Varaždin ostvaruju: – učenici kojima su oba roditelja preminula; – učenici koji su upisali program obrazovanja u školi koja u sastavu ima učenički dom; – učenici na temelju članka 126. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 121/2017 i 98/2019) – djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ako im redoviti novčani mjesečni prihodi po članu kućanstva za razdoblje od prethodna tri mjeseca ne prelaze 60% proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj. Za ostvarivanje gore navedenog prava izravnog prijma učenik je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju nadležnih tijela ili dati privolu da se navedeni podaci mogu provjeriti u dostupnim bazama podataka nadležnih državnih tijela.
Dokumenti Natječaj Odluka o uvjetima za prijem učenika u Učeničke domove u školskoj godini 2021/2022