Učenički dom Varaždin

Učenički dom

Učenički dom u Varaždinu

Naš tim

Učenički dom je javna ustanova koja obavlja dio djelatnosti srednjeg obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju i rješenjem Ministarstva prosvjete i Sporta Klasa:602-03/95-01-1259, Ur.broj:532-06/95-01 od 13. rujna 1995. godine.

Učenički dom je pravna osoba upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Varaždinu te u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Učenički dom obavlja osnovnu djelatnost na temelju članka 133. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, kao i sporednu djelatnost utvrđenu ovim Statutom.

Osnovna djelatnost Učeničkog doma obuhvaća:

  • smještaj i prehranu učenika – redovitih polaznika srednjih škola u gradu Varaždinu i bližoj okolici,
  • organiziranje odgojno-obrazovnog rada u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, podzakonskim aktima i aktima Učeničkog doma,
  • ostvarivanje programa kulturno-zabavnih, športskih i drugih aktivnosti za učenike smještene u Učeničkom domu,
  • obavljanje drugih odgojno-obrazovnih i sličnih sadržaja iz područja djelatnosti srednjoškolskih ustanova.
  • proizvodnja električne energije
  • prijenos električne energije
  • distribucija električne energije
  • trgovina električnom energijom.


Sporedna djelatnost Učeničkog doma je pružanje usluga smještaja, prehrane kao i drugih usluga sudionicima učeničkih i studentskih ekskurzija koji posječuju grad Varaždin, te drugim građanima koji privremeno borave u Varaždinu kao sudionici studijskih, turističkih i sličnih putovanja, vodeći računa o slobodnom
prostornom kapacitetu i drugim uvjetima.

Organizacijska struktura odredena je Državnim pedagoškim Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Doma.

U Učeničkom domu Varaždin je trenutno na dan 15.12.2022. zaposleno 36 djelatnika.

ZAPOSLENICI UČENIČKOG DOMA VARAŽDIN

 

 

RAVNATELJICA: Katarina Vusić, dipl. ing.


STRUČNI SURADNICI:

Stručni suradnik – psihologinja Martina Cikač
Stručni suradnik – pedagoginja Lucija Šimek
Nestručna zamjena za psihologinju: Marko Lukavečki


ODGAJATELJI:

Domagoj Anđel
Karlo Cikač
Tihana Cikač
Elena Darabuš
Nevenka Dobrijević
Metka Janjušević
Kristijan Kešina
Renato Lukavečki
Dražen Piskač
Vesna Radović
Hrvoje Šipuš


Medicinska sestra: Štefica Zajec


ADMINISTRATIVNO – TEHNIČKA SLUŽBA:

Tajnica: Ines Zeljko
Voditeljica računovodstva: Jagoda Perko
Administrativni radnik: Suzana Balaš
Ekonom-skladištar: Robert Benjak
Domar: Robert Kolednjak
Domar-kotlovničar: Zlatko Matišić

NOĆNI PAZITELJI:

Damir Druško
Branko Dvoršćak

KUHARI:

Nada Dvoršćak
Ljiljana Horvat (zamjena za odsutnu zaposlenicu)
Stjepan Hrastić
Mateja Kopjar
Micika Lozančić
Mirjana Novosel
Valentina Rudnički

RADNICE ZA PRANJE, GLAČANJE I POPRAVAK RUBLJA:

Renata Kolednjak
Maja Mesarić

SPREMAČICE:

Danica Kocijan
Jadranka Kukec
Anita Lukavski
Ivana Mađar

Prostor Učeničkog doma Varaždin

Zgrada se sastoji od tri paviljona na kojima je po pet katova spavaonica i tavanski prostor te dograđene blagovaonice.

Na svakom se katu nalazi po 6 trokrevetnih soba i jedna jednokrevetna ili dvokrevetna te sanitarni čvorovi.

Na 9 se katova nalaze društvene prostorije namijenjene za učenje i provođenje slobodnog vremena učenika.
U prizemlju se nalazi prostor za prehranu (kuhinja, blagovaonica), zbornica, ured ravnatelja, ured tajnice, računovodstvo, ured ekonoma i financijskog knjigovođe, medicinska sestra i sobe za izolaciju bolesnih, kao i prostor za stolni tenis i stolni nogomet.

Na prvom katu prvog paviljona nalaze se ured stručne suradnice psihologinje i knjižnica.

U podrumu je smještena dvorana sa spravama za vježbanje, praonica rublja, skladište za hranu i domarova radionica.

Na tavanu drugog paviljona višenamjenska je prostorija koja se koristi za održavanje raznih radionica i predavanja.

Svi domski prostori pokriveni su bežičnim internetom koji je besplatan te dostupan učenicima tijekom cijelog dana, a najviše se koristi tijekom vremena za učenje i u večernjim satima.

Najviše vremena učenici provode u različitim prostorima za učenje: društvenim prostorijama i knjižnici.

Domagoj Anđel, Suzana Balaš, Petar Barbir, Robert Benjak, Karlo Cikač, Martina Cikač, Nevenka Dobrijević, Branko Dvorščak, Nada Dvorščak, Ljljana Horvat, Stjepan Hrastić, Metka Janjušević, Kristijan Kešina, Danica Kocijan, Renata Kolednjak, Robert Kolednjak, Mateja Kopjar, Emilija Košćak, Jadranka Kukec, Micika Lozančić, Renato Lukavečki, Ivana Mađar, Zlatko Matišić, Maja Mesarić, Mirjana Novosel, Jagoda Perko, Tanja Podgorelec, Dražen Piskač, Vesna Radović, Valentina Rudnički, Vesna Vincek, Katarina Vusić, Štefica Zajec i Ines Zeljko.

U školskoj godini 2019. / 2020. upisano je 230 učenika, od toga 124 djevojke i 106 mladića, raspoređenih u 9 odgojnih skupina.

Odgojne skupine:

1. Odgojna skupina – odgajateljica Emilija Košćak, 26 učenica,
2. Odgojna skupina – odgajateljica Vesna Radović, 24 učenice,
3. Odgojna skupina – odgajateljica Nevenke Dobrijević, 25 učenica,
4. Odgojna skupina – odgajatelj Domagoj Anđel, 27 učenika,
5. Odgojna skupina – odgajatelj Karlo Cikač, 5 učenica i 19 učenika,
6. Odgojna skupina – odgajatelj Renato Lukavečki, 25 učenika,
7. Odgojna skupina – odgajateljica Katarina Vusić, 25 učenica,
8. Odgojna skupina – odgajateljica Metke Janjušević, 19 učenika i 8 učenica i
9. Odgojna skupina – odgajatelj Kristijan Kešina, 11 učenice i 16 učenika.

Odgajatelji, psihologinja i medicinska sestra vode slijedeće izborne programe:
Domagoj Anđel – Šahovska grupa m/ž
Karlo Cikač – Košarka m
Martina Cikač – Odbojka ž
Nevenka Dobrijević – Dramska i recitatorska grupa
Metka Janjušević – Glazbena skupina i Folklor
Kristijan Kešina – Fitness
Emilija Košćak – Novinarska družina i Videoskupina
Renato Lukavečki – Malonogometna sekcija i Foto grupa
Vesna Radović – Stolni tenis m/ž
Katarina Vusić – Kreativna radionica
Štefica Zajec – Sat relaksacije

_______________________________________________________________________

Obavještavamo Vas da od 16. 01. 2017. g. Učenički dom ima novi e-mail info@ucenickidom-vz.hr.
Molimo Vas da sve mailove dostavljate na e-mail: info@ucenickidom-vz.hr ili uprava@dom-ucenicki-vz.skole.hr

NAŠI PROGRAMI I AKTIVNOSTI

Korisni linkovi