Učenički dom Varaždin

Učenički dom

Kontakt

UČENIČKI DOM VARAŽDIN

Adresa: HALLEROVA ALEJA 2
Poštanski broj i mjesto: 42000 VARAŽDIN
OIB: 75856042936
E-mail:
uprava@dom-ucenicki-vz.skole.hr
info@ucenickidom-vz.hr
Web: www.ucenickidom-vz.hr

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME UPRAVE (tajništvo, računovodstvo):
radnim danom (od ponedjeljka do petka): 07,00 – 15,00 h.

RADNO VRIJEME ZA STRANKE:
svaki radni dan (od ponedjeljka do petka): 08,00 do 10,00 sati i od 11,30 do 14,00 sati.

DNEVNI ODMOR: 11,00 do 11,30 sati

ŽIRO RAČUN DOMA: ZAGREBAČKA BANKA IBAN broj: HR2523600001102719879

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod poslovnim brojem: Tt-95/211-1
MBS: 3952479

Telefoni

Tajništvo

Ines Zeljko
042/331-575 / 042/314-497

Ravnatelj

Katarina Vusić, dipl. ing.
042/314-494

Voditeljica računovodstva

Jagoda Perko
042/314-496

Ekonom

Robert Benjak
042/314-496

Stručni suradnik – psiholog

Martina Cikač
042/314-489

Stručni suradnik – pedagog

Lucija Šimek

Medicinska sestra

Štefica Zajec
042/314-488

Administrativni referent

Suzana Balaš
042/314-499

Odgajatelji

042/314-495

Faks

042/314-498 / 042/314-493