Učenički dom Varaždin

Učenički dom

Dodatni sadržaji

Knjižnica

Uskoro

Dnevni boravak

Uskoro

Domski odbor

Na konstituirajućoj sjednici Domskog odbora održanoj 07. listopad 2022. godine potvrđeni su sljedeći članovi:

Iz reda osnivača:

 • Rahela Blažević
 • Sara  Hrastovec
 • Dean Hrastić

Iz reda Odgajateljskog vijeća:

 • Kristijan Kešina
 • Hrvoje Šipuš

Iz reda radnika:

 • Renata Kolednjak

Iz reda roditelja:

 • Natalija Hlapčić
 

Za predsjednika Domskog odbora izabran je odgajatelj Kristijan Kešina, mag. cin, a za zamjenika odgajatelj Hrvoje Šipuš, mag. kineziologije“

Vijeće roditelja

Ove školske godine Vijeće roditelja djeluje u sljedećem sastavu:

1. Odgojna skupina I – Karmela Mikec, Predstavnik u Vijeću roditelja
2. Odgojna skupina II – Marina Orak, Predstavnik u Vijeću roditelja
3. Odgojna skupina III – Vlatka Široki, Predstavnik u Vijeću roditelja
4. Odgojna skupina IV – Ivana Vučković, Predstavnik u Vijeću roditelja
5. Odgojna skupina V – Silvija Adanić, Predstavnik u Vijeću roditelja
6. Odgojna skupina VI – Sanja Abramović, Predstavnik u Vijeću roditelja
7. Odgojna skupina VII – Koraljka Pjatakov, Predstavnik u Vijeću roditelja
8. Odgojna skupina VIII – Dario Lonjak, Predstavnik u Vijeću roditelja
9. Odgojna skupina IX – Natalija Hlapčić, Predstavnik u Vijeću roditelja
10. Odgojna skupina X – Sanja Mance, Predstavnik u Vijeću roditelja
11. Odgojna skupina XI – Marina Trčak, Predstavnik u Vijeću roditelja

 

 Predsjednica Vijeća roditelja u školskoj godini 2023./2024. je Natalija Hlapčić, a zamjenica je Karmela Mikec.
 

Vijeće učenika

Vijeće učenika je tijelo koje čine predstavnici učenika svake odgojne skupine u Učeničkom domu. Predstavnika u Vijeće učenika i njegova zamjenika biraju učenici iz odgojnih grupa, dok članovi Vijeća učenika između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća učenika Učeničkog doma. 
 

Predstavnik Vijeća učenika sudjeluje u radu ostalih domskih tijela kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika. 

 
Uz navedeno, Vijeće učenika:
 
 • Priprema i daje prijedloge tijelima Učeničkog doma o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultate u obrazovanju
 • Izvješćuje pravobranitelja za djecu o problemima učenika
 • Predlaže osnivanje učeničkih klubova i udruga
 • Predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Učeničkom domu
 • Predlaže kandidate za općinski, gradski i županijski savjet mladih
 • Surađuje kod donošenja kućnog reda
 • Pomaže kod donošenja kućnog reda
 • Pomaže učenicima u izvršenju domskih obveza
 • Skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika
 • Pomaže u adaptaciji novih učenika na život u Domu
 
Ove školske godine u Vijeće učenika odabrani su sljedeći učenici:
 
1. Odgojna skupina I – Laura Kovačević, Predsjednik / Valentina Štriga, Zamjenik
2. Odgojna skupina II Barbara Bobonj, Predsjednik / Lana Škrlec, Zamjenik
3. Odgojna skupina III Ingrid Novosel, Predsjednik / Gabriela Pavešić, Zamjenik
4. Odgojna skupina IV Nino Friščić, Predsjednik / Filip Obćević, Zamjenik
5. Odgojna skupina V Filip Vuzdar, Predsjednik / Anđelko Polančec, Zamjenik
6. Odgojna skupina VI Filip Abramović, Predsjednik / Kevin Sesvečan, Zamjenik
7. Odgojna skupina VII Igor Vrdoljak, Predsjednik / Saša Trbović, Zamjenik
8. Odgojna skupina VIII Luana Sambolić, Predsjednik / Marija Ana Švagelj, Zamjenik
9. Odgojna skupina IX Valentina Kolmanić, Predsjednik / Renata Lodeta, Zamjenik
10. Odgojna skupina X Dejan Balug David, Predsjednik / Ivanušić Hublin, Zamjenik
11. Odgojna skupina XI Petra Vodušek, Predsjednik / Iva Žuković, Zamjenik
 
Predsjednik Vijeća učenika u školskoj godini 2023./2024. je Filip Abramović (VI. Odgojna skupina), a zamjenica je Valentina Kolmanić (IX. Odgojna skupina). Voditeljica Vijeća učenika je stručna suradnica, psihologinja Martina Cikač, prof.
 
Vijeće učenika Učeničkog doma Varaždin rado se priključuje humanitarnim akcijama, svim vrstama kreativnih i kognitivnih radionica, ostalim događanjima organiziranim u Domu te svojim primjerom potiču i druge učenike na aktivnost.