Banner1
Banner3
Banner2
Banner4

> Početna > O nama > Pristupačnost

Pristupačnost

Izjava o pristupačnosti

Javna ustanova Učenički dom Varaždin nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Javne ustanove Učenički dom Varaždin koje se nalazi na adresi https://www.ucenickidom-vz.hr

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://www.ucenickidom-vz.hr u većoj mjeri je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana
  • dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst)
  • pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje
  • dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise
  • dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku

Javna ustanova Učenički dom Varaždin radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Nerazmjerno opterećenje

Za sve neusklađenosti navedene pod točkom a) Javna ustanova Učenički dom Varaždin se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018 Javna ustanova Učenički dom Varaždin kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Tehnička ograničenja

Tehnička ograničenja trenutne arhitekture sustava onemogućavaju postizanje potpune usklađenosti mrežnog sjedišta Javne ustanove Učenički dom Varaždin sa Zakonom o pristupačnosti, što se očituje u otežanom kretanju osoba s invaliditetom mrežnim sjedištem zbog kompleksnosti stranica i podstranica, u ograničenom broju mogućih načina pretraživanja i složenim postupcima pri unosu materijala.

Podizanje razine pristupačnosti

S obzirom da postojeći sustav treba nadograditi u mjeri kojom bi navedeni nedostaci bili ispravljeni Javna ustanova Učenički dom Varaždin će pristupiti nadogradnji sustava mrežnog sjedišta https://www.ucenickidom-vz.hr čim za to budu osigurani neophodni uvjeti, a sve u skladu s preporukama za unaprjeđenje pristupačnosti sustava i s ciljem postizanja potpune usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Javne ustanove Učenički dom Varaždin uz automatiziranu provjeru pristupačnosti korištenjem alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool te vanjskom procjenom.

Izjava je zadnji put preispitana 21. rujna 2020. Javna ustanova Učenički dom Varaždin će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni. Povjerenik za informiranje obvezuje se ukloniti uočene nepravilnosti u skladu s mogučnostima.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Javnu ustanovu Učenički dom Varaždin.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Javne ustanove Učenički dom Varaždin korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@ucenickidom-vz.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Božićna priredba u domu

Kao i svake godine učenici i njihovi odgajatelji uoči božićnih blagdana u domu održavaju prigodan program. Ove godine u režiji odgajateljica Metke Janjušević i Nevenke Dobrijević odigrana je predstava "Lijek za srce" koja je privukla i oduševila velik broj učenika. Osim predstave učenici su otpjevali i prigodne božićne pjesme. U programu su sudjelovali: Tara Krsnik, Laura Marija Borjan, Natali Žganec. Laura Kovačević, Klara Jambreušić i Ivan Dačnik. Kako bi ova večer bila što "slađa" pobrinule su se ravnateljica Katarina Vusić, medicinska sestra Štefica Zajec i stručna suradnica - psihologinja Martina Cikač.

Naše učenice volontirale u Crvenom križu

Učenice Laura Marija Borjan, Sara Čehulić, Ana Felak, Silvija Horvat, Tara Krsnik, Simona Majdak, Dora Posavec, Vanesa Sever Valentina Štriga, Lana Žegor i Natali Žganec nedavno su volontirale u gradskom društvu Crvenog križa Varaždin. Svakog jutra marljivo su radile na spremanju humanitarnih paketa za potrebite građane. Ovim putem ih pohvaljujemo za nesebičan rad, trud i veliku volju koju su pokazale!

Fazanijada i Dani kruha u Učeničkom domu

Nakon dvogodišnje stanke izazvane pandemijom Učenički dom Varaždin ponovno je „oživio“ i to doslovno! Tradicionalnu “Fazanijadu“ i obilježavanje „Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje“, rekli bismo „dva u jedan“, održali smo 12. listopada s učenicima.